سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

امروز: یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
مهراد آهن (سام گستر دقیق) | قیمت روز آهن آلات
49341021

با مـا در تمـاس باشـید

موجودی انبار مهراد آهن

آخرین بروزرسانی: ۲۰ تیر ۱۴۰۳

تنظیم مجدد

کد کالا نام کالا مشخصات کالا قیمت مقدار قیمت کل عملیات
۱۱۲۵۰۷
+ مشخصات کالا

۱۴

A3

شاخه ۱۲ متری

فولاد کویر کاشان

انبار تهران

۱۴.۸

کیلوگرم

تماس بگیرید
۰ ریال
۵۱۱۱۰۱
+ مشخصات کالا

۴۰*۴۰

۳

شاخه ۶ متری

نورد فولاد پارسه

انبار تهران

کیلوگرم

۱۰

۲۹۸,۰۰۰ ریال
۲۹۸,۰۰۰ ریال
۵۱۱۲۰۴
+ مشخصات کالا

۳۰*۳۰

۳

شاخه ۶ متری

صنایع فولاد کوهپایه

انبار تهران

کیلوگرم

۸

۳۶۸,۰۰۰ ریال
۳۶۸,۰۰۰ ریال
۵۱۱۳۰۳
+ مشخصات کالا

۳۰*۳۰

۲.۵

شاخه ۶ متری

فولاد سپهر ایرانیان

انبار تهران

کیلوگرم

۶.۵

۳۰۵,۰۰۰ ریال
۳۰۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۵۰۳
+ مشخصات کالا

۵۰*۵۰

۵

شاخه ۶ متری

نورد یاروان زنجان

انبار تهران

کیلوگرم

۲۲

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۹۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۵۰۴
+ مشخصات کالا

۶۰*۶۰

۵

شاخه ۶ متری

نورد یاروان زنجان

انبار تهران

کیلوگرم

۲۶

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۹۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۵۰۵
+ مشخصات کالا

۶۰*۶۰

۶

شاخه ۶ متری

نورد یاروان زنجان

انبار تهران

کیلوگرم

۳۱

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۹۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۶۰۴
+ مشخصات کالا

۵۰*۵۰

۵

شاخه ۶ متری

نورد آریان فولاد بویین زهرا

انبار تهران

کیلوگرم

۲۳

تماس بگیرید
۰ ریال
۵۱۱۶۰۷
+ مشخصات کالا

۷۰*۷۰

۷

شاخه ۶ متری

نورد آریان فولاد بویین زهرا

انبار تهران

کیلوگرم

۴۴

۳۱۰,۰۰۰ ریال
۳۱۰,۰۰۰ ریال
۵۱۱۷۰۱
+ مشخصات کالا

۸۰*۸۰

۷

شاخه ۶ متری

دهشیر یزد

کارخانه

کیلوگرم

۴۸

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۹۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۷۰۲
+ مشخصات کالا

۸۰*۸۰

۸

شاخه ۶ متری

دهشیر یزد

انبار تهران

کیلوگرم

۵۲

۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۵۱۱۸۰۲
+ مشخصات کالا

۴۰*۴۰

۳

شاخه ۶ متری

ناب تبریز

کارخانه

کیلوگرم

۱۱

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۵۱۱۸۰۴
+ مشخصات کالا

۵۰*۵۰

۳

شاخه ۶ متری

ناب تبریز

کارخانه

کیلوگرم

۱۴

۲۹۸,۰۰۰ ریال
۲۹۸,۰۰۰ ریال
۵۱۱۸۰۵
+ مشخصات کالا

۵۰*۵۰

۴

شاخه ۶ متری

ناب تبریز

انبار تهران

کیلوگرم

۱۸

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۹۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۸۱۱
+ مشخصات کالا

۸۰*۸۰

۶

شاخه ۶ متری

ناب تبریز

انبار تهران

کیلوگرم

۴۲

۳۱۱,۰۰۰ ریال
۳۱۱,۰۰۰ ریال
۵۱۱۹۰۱
+ مشخصات کالا

۴۰*۴۰

۴

شاخه ۶ متری

صنایع ریخته گری قیدار ابهر

انبار تهران

کیلوگرم

۱۵

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۹۵,۰۰۰ ریال
۵۱۲۰۰۵
+ مشخصات کالا

۱۲۰*۱۲۰

۱۲

شاخه ۶ متری

آونگان نوید مرکزی

انبار تهران

کیلوگرم

۱۲۹

۲۹۸,۰۰۰ ریال
۲۹۸,۰۰۰ ریال
۵۲۱۲۰۲
+ مشخصات کالا

۸

شاخه ۶ متری

جویا نورد فولاد تهران (نورد گرم فلز)

انبار تهران

۲۸

کیلوگرم

۳۰۸,۰۰۰ ریال
۳۰۸,۰۰۰ ریال
۵۲۱۲۰۵
+ مشخصات کالا

۸

شاخه ۶ متری

جویا نورد فولاد تهران (نورد گرم فلز)

کارخانه

۳۹

کیلوگرم

۳۰۵,۰۰۰ ریال
۳۰۵,۰۰۰ ریال
۵۲۱۲۰۶
+ مشخصات کالا

۱۰

شاخه ۶ متری

جویا نورد فولاد تهران (نورد گرم فلز)

کارخانه

۴۸

کیلوگرم

۳۰۵,۰۰۰ ریال
۳۰۵,۰۰۰ ریال
۵۲۱۴۰۲
+ مشخصات کالا

۶

شاخه ۶ متری

شکفته مشهد

انبار تهران

۳۰

کیلوگرم

۳۱۰,۰۰۰ ریال
۳۱۰,۰۰۰ ریال
۵۲۱۴۰۸
+ مشخصات کالا

۱۴

شاخه ۶ متری

شکفته مشهد

انبار تهران

۷۵

کیلوگرم

۳۰۸,۰۰۰ ریال
۳۰۸,۰۰۰ ریال
۵۲۱۴۰۹
+ مشخصات کالا

۱۶

شاخه ۶ متری

شکفته مشهد

انبار تهران

۸۵

کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۵۲۱۵۰۳
+ مشخصات کالا

۱۲

شاخه ۶ متری

ناب تبریز

کارخانه

۶۲.۵

کیلوگرم

۳۰۵,۰۰۰ ریال
۳۰۵,۰۰۰ ریال
۵۴۱۲۰۲
+ مشخصات کالا

۴

ST37

شاخه ۶ متری

فولاد نورد سجاد

انبار تهران

۱۵

کیلوگرم

تماس بگیرید
۰ ریال
۵۴۱۲۰۳
+ مشخصات کالا

۵

ST37

شاخه ۶ متری

فولاد نورد سجاد

انبار تهران

۲۱

کیلوگرم

تماس بگیرید
۰ ریال
۵۲۱۴۱۰
+ مشخصات کالا

۱۴

شاخه ۱۲ متری

شکفته مشهد

انبار تهران

۱۵۰

کیلوگرم

۳۱۵,۰۰۰ ریال
۳۱۵,۰۰۰ ریال
۵۲۱۸۰۱
+ مشخصات کالا

۵

شاخه ۶ متری

صنایع فولاد کوهپایه

انبار تهران

۲۲

کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۵۲۱۸۰۲
+ مشخصات کالا

۵

شاخه ۶ متری

صنایع فولاد کوهپایه

انبار تهران

۲۴

کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۵۱۱۵۰۶
+ مشخصات کالا

۶۰*۶۰

۴

شاخه ۶ متری

نورد یاروان زنجان

انبار تهران

۲۳

کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۵۱۲۴۰۱
+ مشخصات کالا

۳۰*۳۰

۲.۵

شاخه ۶ متری

آیهان فولاد

انبار تهران

۷

کیلوگرم

تماس بگیرید
۰ ریال
۱۱۲۸۰۲
+ مشخصات کالا

۱۴

A3

شاخه ۱۲ متری

فولاد کاوه اروند

انبار تهران

۱۴

کیلوگرم

تماس بگیرید
۰ ریال
۱۱۲۸۰۳
+ مشخصات کالا

۱۶

A3

شاخه ۱۲ متری

فولاد کاوه اروند

انبار تهران

۱۸.۵

کیلوگرم

تماس بگیرید
۰ ریال
۵۱۲۵۰۳
+ مشخصات کالا

۵۰*۵۰

۴

شاخه ۶ متری

فولاد نطنز

انبار تهران

۱۸

کیلوگرم

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۹۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۷۰۴
+ مشخصات کالا

۱۰۰*۱۰۰

۱۰

شاخه ۱۲ متری

دهشیر یزد

انبار تهران

کیلوگرم

۱۶۶

۳۰۵,۰۰۰ ریال
۳۰۵,۰۰۰ ریال
ارسال دیدگاه
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
فرم درخواست مشاوره خرید محصول
مهراد آهن (سام گستر دقیق) | قیمت روز آهن آلات می‌خواهیم اعلان‌هایی را برای آخرین اخبار و به‌روزرسانی‌ها به شما نشان دهیم.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها