سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

49341021

با مـا در تمـاس باشـید

موجودی انبار مهراد آهن

آخرین بروزرسانی: ۲ اسفند ۱۴۰۲

تنظیم مجدد

کد کالا نام کالا مشخصات کالا قیمت مقدار قیمت کل عملیات
۱۱۲۵۰۷
+ مشخصات کالا

۱۴

A3

شاخه ۱۲ متری

فولاد کویر کاشان

انبار تهران

۱۴.۸

کیلوگرم

تماس بگیرید
۰ ریال
۵۱۱۰۰۲
+ مشخصات کالا

۳۰*۳۰

۳

شاخه ۶ متری

شکفته مشهد

انبار تهران

کیلوگرم

۸

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۵۱۱۰۰۳
+ مشخصات کالا

۴۰*۴۰

۳

شاخه ۶ متری

شکفته مشهد

انبار تهران

کیلوگرم

۱۰.۵

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۵۱۱۱۰۱
+ مشخصات کالا

۴۰*۴۰

۳

شاخه ۶ متری

نورد فولاد پارسه

انبار تهران

کیلوگرم

۱۰

۲۶۵,۰۰۰ ریال
۲۶۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۲۰۴
+ مشخصات کالا

۳۰*۳۰

۳

شاخه ۶ متری

صنایع فولاد کوهپایه

انبار تهران

کیلوگرم

۸

۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۵۱۱۱۰۲
+ مشخصات کالا

۴۰*۴۰

۴

شاخه ۶ متری

نورد فولاد پارسه

انبار تهران

کیلوگرم

۱۵

۲۵۸,۰۰۰ ریال
۲۵۸,۰۰۰ ریال
۵۱۱۶۰۵
+ مشخصات کالا

۶۰*۶۰

۵

شاخه ۶ متری

نورد آریان فولاد بویین زهرا

انبار تهران

کیلوگرم

۲۷

۲۵۶,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۰۰۰ ریال
۵۱۱۶۰۷
+ مشخصات کالا

۷۰*۷۰

۷

شاخه ۶ متری

نورد آریان فولاد بویین زهرا

انبار تهران

کیلوگرم

۴۴

۲۶۸,۰۰۰ ریال
۲۶۸,۰۰۰ ریال
۵۱۱۸۰۲
+ مشخصات کالا

۴۰*۴۰

۳

شاخه ۶ متری

ناب تبریز

کارخانه

کیلوگرم

۱۱

۲۶۵,۰۰۰ ریال
۲۶۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۹۰۱
+ مشخصات کالا

۴۰*۴۰

۴

شاخه ۶ متری

صنایع ریخته گری قیدار ابهر

انبار تهران

کیلوگرم

۱۵

۲۵۸,۰۰۰ ریال
۲۵۸,۰۰۰ ریال
۵۱۲۰۰۵
+ مشخصات کالا

۱۲۰*۱۲۰

۱۲

شاخه ۶ متری

آونگان نوید مرکزی

انبار تهران

کیلوگرم

۱۲۹

۲۶۸,۰۰۰ ریال
۲۶۸,۰۰۰ ریال
۵۱۲۱۰۱
+ مشخصات کالا

۸۰*۸۰

۸

شاخه ۶ متری

سدید کاوه قم

انبار تهران

کیلوگرم

۵۶

۲۵۶,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۰۰۰ ریال
۵۲۱۴۰۱
+ مشخصات کالا

۶

شاخه ۶ متری

شکفته مشهد

کارخانه

۱۹

کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۵۲۱۴۰۳
+ مشخصات کالا

۸

شاخه ۶ متری

شکفته مشهد

انبار تهران

۴۰

کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ ریال
۲۶۵,۰۰۰ ریال
۵۲۱۴۰۷
+ مشخصات کالا

۱۲

شاخه ۶ متری

شکفته مشهد

کارخانه

۶۰

کیلوگرم

۲۷۳,۰۰۰ ریال
۲۷۳,۰۰۰ ریال
۵۲۱۵۰۵
+ مشخصات کالا

۱۶

شاخه ۶ متری

ناب تبریز

انبار تهران

۸۵

کیلوگرم

۲۷۳,۰۰۰ ریال
۲۷۳,۰۰۰ ریال
۵۴۱۱۰۳
+ مشخصات کالا

۶

ST37

شاخه ۶ متری

شکفته مشهد

کارخانه

۲۵

کیلوگرم

۲۷۲,۰۰۰ ریال
۲۷۲,۰۰۰ ریال
۵۴۱۲۰۲
+ مشخصات کالا

۴

ST37

شاخه ۶ متری

فولاد نورد سجاد

انبار تهران

۱۵

کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ ریال
۲۶۵,۰۰۰ ریال
۵۴۱۲۰۳
+ مشخصات کالا

۵

ST37

شاخه ۶ متری

فولاد نورد سجاد

انبار تهران

۲۱

کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ ریال
۲۶۵,۰۰۰ ریال
۵۲۱۴۱۰
+ مشخصات کالا

۱۴

شاخه ۱۲ متری

شکفته مشهد

انبار تهران

۱۵۰

کیلوگرم

۲۷۵,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۰۰۰ ریال
۵۲۱۷۰۱
+ مشخصات کالا

۸

شاخه ۶ متری

فولاد نصر آذربایجان

انبار تهران

۳۷

کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۵۲۱۸۰۱
+ مشخصات کالا

۵

شاخه ۶ متری

صنایع فولاد کوهپایه

انبار تهران

۲۲

کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال
۵۲۱۸۰۲
+ مشخصات کالا

۵

شاخه ۶ متری

صنایع فولاد کوهپایه

انبار تهران

۲۴

کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۶۰,۰۰۰ ریال
۵۱۲۳۰۴
+ مشخصات کالا

۶۰*۶۰

۶

شاخه ۶ متری

صبا فولاد منظومه

انبار تهران

۳۲

کیلوگرم

۲۵۶,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۰۰۰ ریال
۵۱۲۴۰۱
+ مشخصات کالا

۳۰*۳۰

۲.۵

شاخه ۶ متری

آیهان فولاد

انبار تهران

۷

کیلوگرم

۲۶۸,۰۰۰ ریال
۲۶۸,۰۰۰ ریال
۱۱۲۸۰۲
+ مشخصات کالا

۱۴

A3

شاخه ۱۲ متری

فولاد کاوه اروند

انبار تهران

۱۴

کیلوگرم

تماس بگیرید
۰ ریال
۱۱۲۸۰۳
+ مشخصات کالا

۱۶

A3

شاخه ۱۲ متری

فولاد کاوه اروند

انبار تهران

۱۸.۵

کیلوگرم

تماس بگیرید
۰ ریال
۵۱۱۰۱۴
+ مشخصات کالا

۴۰*۴۰

۲

شاخه ۶ متری

شکفته مشهد

انبار تهران

۸

کیلوگرم

۲۶۷,۰۰۰ ریال
۲۶۷,۰۰۰ ریال
۵۱۲۵۰۳
+ مشخصات کالا

۵۰*۵۰

۴

شاخه ۶ متری

فولاد نطنز

انبار تهران

۱۸

کیلوگرم

۲۵۸,۰۰۰ ریال
۲۵۸,۰۰۰ ریال
۵۱۲۶۰۴
+ مشخصات کالا

۴۰*۴۰

۳

شاخه ۶ متری

فولاد صبای ایرانیان (فولاد نستا)

انبار تهران

۱۰

کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ ریال
۲۶۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۷۰۴
+ مشخصات کالا

۱۰۰*۱۰۰

۱۰

شاخه ۱۲ متری

دهشیر یزد

انبار تهران

کیلوگرم

۱۶۶

۲۶۵,۰۰۰ ریال
۲۶۵,۰۰۰ ریال
۵۲۱۹۰۱
+ مشخصات کالا

۶

شاخه ۶ متری

پارت نورد لاهور

انبار تهران

۲۴

کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ ریال
۲۶۵,۰۰۰ ریال
ارسال دیدگاه